Søk
Close this search box.

Bærekraft

Tromsø Lodge & Camping har som mål å sikre en mest mulig bærekraftig og miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester

Gjennom Miljøfyrtårnets sertifiseringsprogram, ble vi i 2020 sertifisert som en bærekraftig bedrift. Og vi har som målsetning å gjøre bærekraft til en naturlig og integrert del av den jobben vi utfører daglig, samt å kunne påvirke våre gjester til å ta bærekraftige valg som gjester hos oss, og i Tromsø.

Som en lokalforankret bedrift, og del av TUIL (Tromsdalen Ungdoms- og Idrettslag), ligger vår styrke i den sosiale dimensjonen innen bærekraftsarbeidet gjennom vårt engasjement i nærmiljøet. Sammen med TUIL er vi med på å legge til rette for at barn og ungdom skal få muligheten til å blomstre i idretten og delta i fritidsaktiviteter. Og som en lokal reiselivsbedrift i sterk vekst, er vi med på å skape arbeidsplasser og tilby utdanningsmuligheter for ungdom, samt å tilby mennesker som har falt utenfor arbeidslivet en sjanse til å føle på mestring og utvikling ved å arbeide hos oss gjennom ulike praksisordninger.

Les mer om TUIL her!

Vi er svært stolte over å ha oppnådd å bli sertifisert som en bærekraftig bedrift, men vi erkjenner også at det hviler et ekstra stort ansvar på oss som reiselivsbedrift i en sårbar region. Vårt fokus som reiselivsbedrift handler om å tilrettelegge for et mer bærekraftig reiseliv i vekst, uten at det går på bekostning av natur, mennesker eller lokalsamfunn.

 

Les om våre gjennomførte tiltak for 2023 her. 

 

Våre 5 bærekraftsløfter:

 

Vi skal være en trygg arbeidsplass som jobber for å styrke helsefremmede og psykososiale forhold for våre ansatte

 • Vi skal være en trygg og forutsigbar arbeidsgiver
 • Vi skal skal skape aktiviteter og arrangementer som samler lokalbefolkning

 

Vi skal samarbeide med lokale aktører/tilbud/tiltak, og jobbe for å styrke mangfold, inkludering og likeverd i arbeidslivet

 • Tilby rettferdig lønn og arbeidsvilkår, og med målsetting om full sysselsetting
 • Fremme faglig og personlig utvikling blant våre ansatte
 • Støtte lokal økonomi ved å velge lokale leverandører og samarbeidspartnere

 

Vi skal jobbe aktivt for å forbedre vår sorteringsgrad og redusere vann- og energiforbruk

 • Redusere avfall ved å prioritere gjenbruk, resirkulering og bærekraftige innkjøp
 • Legge til rette for – og informere om – bærekraftige løsninger for våre ansatte og gjester

 

Vi skal bidra til å senke klimagassutslipp, og jobbe aktivt for å bevare naturmangfoldet i vårt nærområde

 • Styrke og bevare lokal natur og dyreliv
 • Tilby kjøttfrie alternativ fra vårt kjøkken, og jobbe aktivt for å redusere matavfall
 • Oppfordre gjester og ansatte til å benytte seg av grønne transporttilbud

 

Arbeide sammen med lokalbefolkning, myndigheter, og andre aktører i reiselivet for å styrke sosial og økonomisk bærekraft i Tromsø

 • Dele kunnskap og praksis med reiselivsnæringen og kollegaer gjennom nettverkssamlinger som «The Walk» og «Tromsø – bærekraftige reiseliv»

 

Les mer om våre engasjement:

 

Har du tips eller råd til hvordan du mener at Tromsø Lodge & Camping kan oppnå en høyere grad av bærekraft?
Eller er du en lokal aktør som har et brennende engasjement for bærekraft og et mer bærekraftig reiseliv?
– Da ønsker vi veldig gjerne å høre mer fra deg!