Søk
Close this search box.

Bærekraft

First Mile To Better Tourism

Som én av 20 bedrifter fra Norge, ble Tromsø Lodge & Camping valgt ut til å delta i EU-prosjektet, First Mile to Better Tourism. Prosjektet har som overordnet mål om å styrke reiselivets bærekraft gjennom å påvirke gjestenes atferd på smarte måter ved bruk av prinsipper innen atferdsdesign.

Atferdsdesign handler om å designe valgmuligheter. Å forstå hvordan mennesker tar beslutninger og hvordan du kan forme deres atferd og beslutningstaking, kan hjelpe bedrifter å lykkes med å drive mer bærekraftig og samtidig sikre fornøyde gjester.

Mimir AS er hovedpartner i det nye EU-prosjektet, og koordinerer den norske deltakelsen. Prosjekt-deltakerne skal samle kunnskap og erfaring om bruk av atferdsdesign i reiselivet, og metodene som testes ut skal deretter overføres til 1000 reiselivsbedrifter i EU.

FIRST MILE TO BETTER TOURISM er det første reiselivsprosjektet med EU-finansiering som har Norge som en hovedpartner. Initiativet handler i praksis om hvordan små og mellomstore reiselivsbedrifter kan gjøre en forskjell både i egen bedrift, for lokalsamfunnet og ikke minst for kloden. Det er plukket ut 80 små og mellomstore virksomheter fra henholdsvis Frankrike, Italia, Norge og Slovenia som deltakere. De skal teste ulike innovative tiltak basert på «nudging» som hovedmetode. Tiltakene som er utviklet er enkle og rimelige og tar sikte på å forbedre utformingen av produkter, tjenester og opplevelser slik at bærekraftige valg framstår som de mest attraktive sett fra gjestenes side.

På Tromsø Lodge & Camping har vi valgt å jobbe med avfallshåndtering og hvordan vi kan redusere mengden restavfall fra våre gjester. Med midler fra EU har vi bl.a. gjort det mulig for våre gjester å sortere avfall på hyttene, samt å ruste opp miljøstasjonen som våre bobil- og teltgjester kan benytte seg av.

 

 


Tromsø Lodge & Camping har som mål å sikre en mest mulig bærekraftig og miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester

Gjennom Miljøfyrtårnets sertifiseringsprogram, ble vi i 2020 sertifisert som en bærekraftig bedrift. Og vi har som målsetning å gjøre bærekraft til en naturlig og integrert del av den jobben vi utfører daglig, samt å kunne påvirke våre gjester til å ta bærekraftige valg som gjester hos oss, og i Tromsø.

Som en lokalforankret bedrift, og del av TUIL (Tromsdalen Ungdoms- og Idrettslag), ligger vår styrke i den sosiale dimensjonen innen bærekraftsarbeidet gjennom vårt engasjement i nærmiljøet. Sammen med TUIL er vi med på å legge til rette for at barn og ungdom skal få muligheten til å blomstre i idretten og delta i fritidsaktiviteter. Og som en lokal reiselivsbedrift i sterk vekst, er vi med på å skape arbeidsplasser og tilby utdanningsmuligheter for ungdom, samt å tilby mennesker som har falt utenfor arbeidslivet en sjanse til å føle på mestring og utvikling ved å arbeide hos oss gjennom ulike praksisordninger.

Les mer om TUIL her!

Vi er svært stolte over å ha oppnådd å bli sertifisert som en bærekraftig bedrift, men vi erkjenner også at det hviler et ekstra stort ansvar på oss som reiselivsbedrift i en sårbar region. Vårt fokus som reiselivsbedrift handler om å tilrettelegge for et mer bærekraftig reiseliv i vekst, uten at det går på bekostning av natur, mennesker eller lokalsamfunn.

 

Les om våre gjennomførte tiltak for 2023 her. 

 

Våre 5 bærekraftsløfter:

 

Vi skal være en trygg arbeidsplass som jobber for å styrke helsefremmede og psykososiale forhold for våre ansatte

 • Vi skal være en trygg og forutsigbar arbeidsgiver
 • Vi skal skal skape aktiviteter og arrangementer som samler lokalbefolkning

 

Vi skal samarbeide med lokale aktører/tilbud/tiltak, og jobbe for å styrke mangfold, inkludering og likeverd i arbeidslivet

 • Tilby rettferdig lønn og arbeidsvilkår, og med målsetting om full sysselsetting
 • Fremme faglig og personlig utvikling blant våre ansatte
 • Støtte lokal økonomi ved å velge lokale leverandører og samarbeidspartnere

 

Vi skal jobbe aktivt for å forbedre vår sorteringsgrad og redusere vann- og energiforbruk

 • Redusere avfall ved å prioritere gjenbruk, resirkulering og bærekraftige innkjøp
 • Legge til rette for – og informere om – bærekraftige løsninger for våre ansatte og gjester

 

Vi skal bidra til å senke klimagassutslipp, og jobbe aktivt for å bevare naturmangfoldet i vårt nærområde

 • Styrke og bevare lokal natur og dyreliv
 • Tilby kjøttfrie alternativ fra vårt kjøkken, og jobbe aktivt for å redusere matavfall
 • Oppfordre gjester og ansatte til å benytte seg av grønne transporttilbud

 

Arbeide sammen med lokalbefolkning, myndigheter, og andre aktører i reiselivet for å styrke sosial og økonomisk bærekraft i Tromsø

 • Dele kunnskap og praksis med reiselivsnæringen og kollegaer gjennom nettverkssamlinger som «The Walk» og «Tromsø – bærekraftige reiseliv»

 

Les mer om våre engasjement:

 

Har du tips eller råd til hvordan du mener at Tromsø Lodge & Camping kan oppnå en høyere grad av bærekraft?
Eller er du en lokal aktør som har et brennende engasjement for bærekraft og et mer bærekraftig reiseliv?
– Da ønsker vi veldig gjerne å høre mer fra deg!